INSTRUCTIE│HOOGTE

instructie-rood

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen. ♥ Arbowet

Verkenning

  • MindSnap

Inzet

Nacontrole

Nederland│0633978627