INSTRUCTIE Covestro oefenkaart 720

Wie – wat – wijze

brandweer-instructie

Met Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (hierna te noemen IBGS) willen we als brandweer de aanpak van incidenten met gevaarlijke stoffen effectief en efficiënt organiseren. De hoofdtaak daarbij is redden, stabiliseren en ontsmetten. ♥ Dit is zo in de IBGS meerjarenvisie geregeld.

Verkenning

Inzet

P 1 BZB 01 (IBGS) Lekkage AchterdeKazerneplein

Nacontrole

│JijenVeiligheid│0633978627