INSTRUCTIE Waterwinning

Wie – wat – wijze

brandweer-instructie

Bluswater is onmisbaar voor de brandweer. De gemeente moet in eerste instantie voor een goede openbare bluswatervoorziening zorgen. Maar is de openbare bluswatervoorziening niet toereikend, dan moeten de rechthebbenden op een terrein of bouwwerk voor een goede bluswatervoorziening op het eigen terrein zorgen. ♥ Dit is zo in het Bouwbesluit geregeld.

Verkenning

Inzet

Nacontrole

JijenVeiligheid│Nederland